ικεσία

Μυστικός αγωγός

Η προσευχή είναι το “καλώδιο” που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό και ουδεποτέ άνθρωπος,σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, άντεξε χωρίς αυτή την σύνδεση. Χωρίς αυτή την εσωτερική ανάγκη επικοινωνίας μαζί Του, ακόμα και εκείνοι που δεν το παραδέχονται, μυστικά μέσα τους, υπάρχουν στιγμές που αδημονούν για αυτή την σύνδεση.