Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι υπαρκτό

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι υπαρκτό

Θα ήταν εύκολο να διαμορφώσουμε την άποψη ότι όλα όσα γνωρίζουμε για την κλιματική αλλαγή βασίζονται στην παρατηρούμενη άνοδο των παγκόσμιων θερμοκρασιών και στην παρατηρούμενη αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη βιομηχανική επανάσταση. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε κανείς να έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι το σύνολο της επιστήμης του κλίματος βασίζεται σε μια ενιαία μελέτη συσχέτισης.

Στην πραγματικότητα, η συσχέτιση μεταξύ της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και του διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αποτελεί ένα σημαντικό αλλά πολύ μικρό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων για έναν ανθρώπινο ρόλο στην αλλαγή του κλίματος. Η εκτίμησή μας για τον μελλοντικό κίνδυνο από τη συνεχιζόμενη δημιουργία αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα είναι ακόμα λιγότερο ενημερωμένη από τις αλλαγές του 20ου αιώνα στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία.

Για παράδειγμα, η κατανόησή μας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου – η σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου και της παγκόσμιας θερμοκρασίας του επιφανειακού αέρα – βασίζεται κυρίως στη θεμελιώδη κατανόηση των μαθηματικών, της φυσικής, της αστρονομίας και της χημείας.

Μεγάλο μέρος αυτής της επιστήμης είναι υλικό βιβλίων ηλικίας τουλάχιστον ενός αιώνα και δεν βασίζεται στο πρόσφατο κλίμα. Για παράδειγμα, είναι επιστημονικό γεγονός ότι η Αφροδίτη, ο πλανήτης που μοιάζει περισσότερο με τη Γη στο ηλιακό μας σύστημα, βιώνει θερμοκρασία επιφανείας περίπου 500 βαθμών Κελσίου, λόγω της ατμόσφαιρας που είναι βαριά φορτωμένη με αέρια θερμοκηπίου. Πίσω στη Γη, αυτή η θεμελιώδης κατανόηση της φυσικής της ακτινοβολίας, σε συνδυασμό με την κατανόηση της αλλαγής του κλίματος από το διεθνές γεωλογικό αρχείο, καταδεικνύει σαφώς ότι η αύξηση των συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην υπερθέρμανση του πλανήτη.Οι παρατηρήσεις που έχουμε πάρει από τις αρχές του 20ου αιώνα επιβεβαίωσαν τη θεμελιώδη κατανόηση του κλιματικού συστήματος . Ενώ το κλιματικό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο, οι παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι η διατύπωση της φυσικής της ατμόσφαιρας και των ωκεανών είναι σε μεγάλο βαθμό σωστή και πάντα βελτιωμένη. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι παρατηρήσεις επιβεβαίωσαν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, και συγκεκριμένα μια αύξηση κατά 40% των συγκεντρώσεων του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα από τα τέλη του 19ου αιώνα, είχαν ήδη αισθητή και σημαντική επίπτωση στο κλιματικό σύστημα.

Στο πεδίο για την ανίχνευση και την απόδοση της αλλαγής του κλίματος, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν δείκτες γνωστή ως αποτύπωμα S της κλιματικής αλλαγής. Αυτά τα δακτυλικά αποτυπώματα δείχνουν ότι ολόκληρο το κλιματικό σύστημα έχει αλλάξει με τρόπους που συμβαδίζουν με την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Δείχνουν επίσης ότι οι πρόσφατες, μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι ασυμβίβαστες με μια σειρά φυσικών αιτιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας και άλλες αλλαγές σε διάφορους δείκτες και μέσα από διάφορα όργανα καταγραφής, ενώ έχει προκύψει μια συνεπής εικόνα. Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει αυξήσεις στις ηπειρωτικές θερμοκρασίες και αύξηση της θερμοκρασίας της χαμηλότερης ατμόσφαιρας .

Στους ωκεανούς παρατηρήσαμε αυξήσεις στη θερμοκρασία της θάλασσας καθώς και αυξήσεις της θερμικής περιεκτικότητας σε ωκεανούς. Αυτή η αυξημένη θερμότητα έχει επεκτείνει τον όγκο των ωκεανών και έχει καταγραφεί η αύξηση για τη στάθμη της θάλασσας. Οι επιστήμονες έχουν επίσης παρατηρήσει μειώσεις στον θαλάσσιο πάγο, γενική υποχώρηση των παγετώνων και μείωση της κάλυψης του χιονιού. Οι μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης και των βροχοπτώσεων, συνδέονται με την αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Υπάρχουν επίσης αναδυόμενες ενδείξεις ότι ορισμένοι, αν και όχι όλοι, τύποι ακραίων καιρικών συνθηκών έχουν γίνει συχνότεροι γύρω από τον πλανήτη. Αυτές οι αλλαγές είναι και πάλι συνεπείς με τις προσδοκίες μας για αύξηση του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα .

Τα μοτίβα της αλλαγής θερμοκρασίας που συνδέονται μοναδικά με το ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα οποία έχουν παρατηρηθεί στον πραγματικό κόσμο περιλαμβάνουν:

  • μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στην πολική περιοχή του s από τροπική περιοχή s
  • μεγαλύτερη θέρμανση πάνω από τις ηπείρους από τους ωκεανούς
  • μεγαλύτερη θέρμανση των θερμοκρασιών τη νύχτα από τις θερμοκρασίες της ημέρας
  • μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας το χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι
  • ένα σχέδιο ψύξης στην υψηλή ατμόσφαιρα ( στρατόσφαιρα ) με ταυτόχρονη θέρμανση στην χαμηλότερη ατμόσφαιρα ( tropopause ).

Φέρει ευθύνη ο άνθρωπος;

Αν η θέρμανση κατά τον 20ο αιώνα οφειλόταν σε κάποια βαθιά διαδικασία στον ωκεανό, δεν θα περιμέναμε να βλέπουμε τις ηπείρους να ζεσταίνονται πιο γρήγορα από τους ωκεανούς ή τους ωκεανούς που θερμαίνονται από την κορυφή προς τα κάτω. Για αυξήσεις στην ηλιακή ακτινοβολία, θα περίμενε κανείς να δει τη θέρμανση της στρατόσφαιρας παρά την παρατηρούμενη τάση ψύξης .

Ομοίως, η μεγαλύτερη υπερθέρμανση του πλανήτη τη νύχτα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι πιο χαρακτηριστική της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου , παρά την αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Υπάρχει μια σειρά άλλων παρατηρήσεων που δείχνουν ότι το βελτιωμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πραγματικό. Το πρόσθετο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει αναγνωριστεί μέσω της ισοτοπικής υπογραφής του ως ορυκτής προέλευσης. Το αυξημένο διοξείδιο του άνθρακα που απορροφάτε από τους ωκεανούς καταγράφεται ως μετρούμενη μείωση της αλκαλικότητας των ωκεανών.

Οι δορυφορικές μετρήσεις της εξερχόμενης ακτινοβολίας μακρού κύματος από τον πλανήτη αποκαλύπτουν αυξημένη απορρόφηση ενέργειας στις φασματικές ζώνες που αντιστοιχούν στο διοξείδιο του άνθρακα , ακριβώς όπως αναμενόταν από τη θεμελιώδη φυσική.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν είναι ο μόνος παράγοντας που ενεργεί στο κλιματικό σύστημα . Υπάρχουν οι  ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως αυξημένα βιομηχανικά αερολύματα και εξάντληση του όζοντος, καθώς και οι φυσικές μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας

Επιλέγοντας μια σειρά δεικτών, μέσα από δεκαετίες, αντί για χρόνια, και εξετάζοντας το πρότυπο της αλλαγής του συνόλου του κλιματικού συστήματος, οι επιστήμονες είναι σε θέση να διακρίνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα των ανθρώπινων αλλαγών.

Το κλίμα της Γης είναι ένα αντικείμενο που παρακολουθείται στενά, από όργανα στο διάστημα, στην ατμόσφαιρα και στην επιφάνεια τόσο της ξηράς όσο και της θάλασσας. Είναι πλέον βέβαιο ότι η αύξηση των αερίων θερμοκηπίου έχει ήδη θερμάνει το κλιματικό σύστημα. Με συνέπεια την ταχεία αύξηση των αερίων θερμοκηπίου που θα προκαλέσει το ταχύτερο μέλλον της θέρμανσης να είναι αδιαμφισβήτητο.

0 0 votes
Article Rating
Posted in ,
Αναστάσιος Βάλσαμος

Αναστάσιος Βάλσαμος

Σπούδασα περιβαλλοντολόγος και τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για αρκετά χρόνια ζούσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Plymouth, Bolton, Manchester ήταν οι πόλεις που πέρασα το μεγαλύτερο διάστημα. Τα τελευταία χρόνια λόγω εργασίας πηγαίνω έρχομαι Ελλάδα – Γαλλία. Θα μπορούσα να γράψω αρκετά πράγματα για μένα αλλά είναι ανούσια. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, και σα τα βιβλία πρέπει να αφιερώσεις χρόνο για να κατανοήσεις τι σου προσφέρουν. Η γραφή για μένα είναι ένα ταξίδι, σε ιδέες, εμπειρίες, όνειρα, σκέψεις και είστε όλοι καλοδεχούμενοι.

Παρακολούθησε τις απαντήσεις
Ενημέρωσε με για
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments