υπόσταση

Γυναίκες

η μια πίσω απ’ την άλλη παρελαύνουν γυναίκες , τρυφερά χαμένες ανάμεσα στα ασφυκτικά πρέπει των άλλων και τα θέλω της ψυχής τους, με τη βουβή ανένδοτη οργή στα μάτια τους για τα μεγάλα, ματαιωμένα όνειρα, κουβαλώντας τα φαντάσματα των ανικανοποίητων αναγκών τους..