ρύπανση

chronographimata.gr

Σύμφωνα με την έκθεση του UNEP / MAP, η ρύπανση της Μεσογείου επιδεινώνεται από τις πυκνοκατοικημένες ακτές της, τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τουριστικές βιομηχανίες, τις εισροές απορριμμάτων στα ποτάμια και του εκπληκτικού 30% της παγκόσμιας θαλάσσιας κυκλοφορίας που διέρχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

αιθαλομίχλ

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος έχουν επισημάνει πολλές φορές το γεγονός ότι η αιθαλομίχλη και η έκθεση σε μικροσωματίδια, επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα.