πτώχευση

Μια πτώχευση χειρότερη από τις άλλες

Μήπως τελικά δεν είναι πρόβλημα του συστήματος αλλά μια διεθνής πολιτική κρίση, μια έλλειψη οράματος και ιδεών. Μήπως τελικά οδηγούμαστε σε εταιρικά κράτη (ως θεωρία αναπτύχθηκε το ΄80), με κάθε εταιρεία ή συμβούλιο εταιριών να ελέγχουν το μέλλον μας;