πέντε στοιχεία

Εκχυλίζοντας την ενέργεια

Το Νερό σβήνει την Φωτιά, η Φωτιά λιώνει το Μέταλλο, το Μέταλλο κόβει το ξύλο, το οποίο μέσω των ριζών ελέγχει την γη, η οποία με τα αναχώματα ελέγχει το Νερό και το απορροφά.

Κινεζικής Ιατρικής-1

H κινεζική λέξη για την έννοια που στα ελληνικά προς διευκόλυνση αναφέρουμε ως «στοιχείο», είναι το 行 (προφέρεται xing), που σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα όπως, κίνηση, αλλαγή, μετασχηματισμό, μεταμόρφωση.