νοσταλγία

Saudade

Συγκράτησε απλώς εκείνη τη γλυκιά νοσταλγία, χωρίς κάποιο επιπρόσθετο αρνητικό βάρος και βάδιζε σταδιακά και με σιγουριά στο επόμενο μονοπάτι.

H Nοσταλγία

Είμαι εδώ, κι όλα με παρασέρνουν στον ίλιγγο της μεσημεριάτικης χαύνωσης..

Τα βλέφαρά μου μισοκλείνουν, προσπαθώντας να υπολογίσουν την απόσταση της σκιας από το φως..

και υποκύπτω, σιγά κι ανεπαίσθητα υποκύπτω σ’ εκείνον τον άλλον μου εαυτό, που ξέρει ν’ αναπαύεται πειθήνια στην ροή των πραγμάτων..