Μανιώ η Γαλατσάνα

Μανιώ η Γαλατσάνα

Στο βιβλίο του παντρεύει την λογοτεχνία, με την ιστορία και με λαογραφικά στοιχεία, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται κι ο τόπος του, η Γαλάτιστα Χαλκιδικής με τον μεγάλο κάμπο και την ομορφιά της απλής καθημερινότητας, εκείνων των χρόνων.