μέλλον

Γράμμα από το 2018 για το 2035, το μέλλον του πλανήτη

Όμως το σύστημα του πλανήτη είναι ζωντανό, μεταβάλλεται και αυτό από τις πράξεις μας, όμως μεταβάλλεται και από μονό του αρκεί να του δώσουμε την ελευθερία να πράξει το πλέον σωστό για αυτό, με λίγα λόγια να το νοιαστούμε.