Κωνσταντινούπολη

Ρωμαϊκής Αυτ

Το ανατολικό Ιλλυρικό, με τις διοικήσεις Δακίας και Μακεδονίας και πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε την ιδιαίτερη “υπαρχία Ιλλυρικού” στα πλαίσια του ανατολικού κράτους.