κινεζική φιλοσοφία

Κινεζικής Ιατρικής-1

H κινεζική λέξη για την έννοια που στα ελληνικά προς διευκόλυνση αναφέρουμε ως «στοιχείο», είναι το 行 (προφέρεται xing), που σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα όπως, κίνηση, αλλαγή, μετασχηματισμό, μεταμόρφωση.