κατανόηση

Σήμερα γιορτάζω

Μεγάλη η Χάρη Αυτού που έχει τη Θεία Δύναμη, την Δύναμη του Ήλιου,
Μεγάλη η Χάρη σε αυτό το κομμάτι του εαυτού μας που κατοικεί στον Ήλιο,
Μεγάλη η Χάρη στους… εορτάζοντες και μη…