Βάσο Π. Καραμπίλιας

Οι μεγάλες κρίσεις απαιτούν γενναίες αποφάσεις

Ότι οι μεγάλες κρίσεις, απαιτούν δύο πράγματα. Πρώτον γενναίες αποφάσεις και δεύτερον ικανούς ηγέτες για να τις πάρουν. Ευτυχώς για τη χώρα, βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη χρονική στιγμή.