Αθηνά Κακούρη

pasadoroi

«Στον κόσμο αυτό υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων οι πασαδόροι και οι βαστάζοι. Οι πασαδόροι περνούν μια ζωή να πασάρουν τις υποχρεώσεις τους στους άλλους. Οι βαστάζοι τις δέχονται υπομονετικά στους ώμους τους.»