Υπάρχουν εξωγήινοι;

Υπάρχουν εξωγήινοι;

Όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί για το αν υπάρχει ζωή πέρα από τον πλανήτη μας, αν υπάρχει ε ξ ω γ ή ι ν η νοήμων ζωή και αν ναι μπορούμε να την ανακαλύψουμε … ή μπορεί να μας ανακαλύψει αυτή;

Οι αστρονομικές μετρήσεις και παρατηρήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια αστέρια και πλανήτες στο γαλαξία μας, άρα εικάζεται ότι σε πολλούς από αυτούς θα πρέπει να υπάρχει ζωή και σε μερικούς ίσως και νοήμων ζωή με πολιτισμό και τεχνολογική εξέλιξη.

Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή, με την περίφημη εξίσωση Drake που είναι ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται ως μέσο εκτίμησης του αριθμού των πιθανών εξωγήινων πολιτισμών στον γαλαξία μας. Δημιουργήθηκε το 1961 από τον Αμερικανό αστρονόμο Frank Drake και αποτελείται από το γινόμενο εφτά μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της λύσης της εξίσωσης αυτής διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις τιμές των εφτά παραμέτρων της. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την εξίσωση οι κάπως αισιόδοξοι αριθμοί των εξωγήινων πολιτισμών εκτιμώνται πως πρέπει να είναι μεταξύ 20 με 100 εκατομμύρια στον γαλαξία μας και μόνο (!), και αντίθετα άλλες απαισιόδοξες εκτιμήσεις θέλουν το μέσο όρο αριθμού πιθανών πολιτισμών εντός του γαλαξία, σε μια τιμή ακόμα και πολύ μικρότερη του 1!

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η εξίσωση Ντρέηκ έχει αποτελέσει τη βάση και το εργαλείο της έρευνας για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής και χρησιμοποιείται για αναπτύξεις μοντέλων στην επιστήμη της αστροβιολογίας.

Κατά καιρούς αναπτύχθηκαν και άλλες μορφές της βασικής εξίσωσης Drake. Παραδείγματος χάριν, η λεγόμενη εξίσωση Seager προκύπτει με μερικές αλλαγές στις υποθέσεις των μεταβλητών, που είναι έξι αντί για εφτά όπως στην αρχική εξίσωση. Βασίζεται στην υπόθεση ότι, αντί για εξωγήινους που επικοινωνούν με ραδιοκύματα όπως αρχικά είχε υποτεθεί στην εξίσωση Drake, απλά υπάρχει παρουσία εξωγήινης ζωής γενικότερα που θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε. Η εξίσωσή λοιπόν της καθηγήτριας Sara Seager υπολογίζει τους πλανήτες που είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε και οι οποίοι θα μπορούν να συντηρούν ζωή, και έχει τη μορφή του παρακάτω γινομένου των έξι μεταβλητών ως:

N = N* FQ FHZ FO FL FS .

Όπου N* είναι ο αριθμός των άστρων στο Γαλαξία μας, FQ το κλάσμα των οποίων τα άστρα βρίσκονται σε “ήπια” κατάσταση, FHZ είναι το κλάσμα των αστέρων αυτών που μπορούν να φιλοξενήσουν βραχώδεις πλανήτες στην κατοικήσιμη ζώνη -δηλαδή σε τέτοια απόσταση από ένα άστρο ώστε το νερό να βρίσκεται σε υγρή μορφή-, FO είναι το κλάσμα που αποδίδει την δυνατότητα αυτών που μπορούν να παρατηρηθούν, FL είναι το κλάσμα των πλανητών αυτών που φιλοξενούν ζωή και FS το κλάσμα των οποίων η ζωή αφήνει ίχνη στην ατμόσφαιρα (biogenic gases).

Εκτιμάται λοιπόν, χρησιμοποιώντας τις μέχρι στιγμής πιο αξιόπιστες τιμές από την επιστήμη της παρατηρησιακής Αστρονομίας, για κάθε μία από τις παραπάνω παραμέτρους, ότι θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε μέσα σε αυτή την δεκαετία δύο τουλάχιστον πλανήτες με ίχνη εξωγήινης ζωής. Ακόμα δεν έχουμε ανιχνεύσει εξωγήινους πολιτισμούς βέβαια, αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ανθρωπότητας. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος Στίβεν Χόκινγκ είχε δηλώσει ότι «αν οι εξωγήινοι μας επισκεφθούν το αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο με την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο», με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Ίδωμεν!

5 1 vote
Article Rating
Παρακολούθησε τις απαντήσεις
Ενημέρωσε με για
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments