Coaching εφ’ όλης της ύλης

Coaching εφ’ όλης της ύλης

Τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε όλο και περισσότερο για το Life Coaching. Πολλοί από εμάς ίσως έχουμε σκεφτεί να προσεγγίσουμε έναν Life Coach, αλλά διστάζουμε γιατί δεν έχουμε αρκετή πληροφόρηση. Για αυτό και εμείς επικοινωνήσαμε με την διαπιστευμένη Life & Business Coach Έλενα Κοτροκόη και της θέσαμε όλες τις απορίες μας και φυσικά μας τις έλυσε.

Έλενα, τι είναι το Life Coaching;

To Coaching είναι πολλά πράγματα κι ένας ορισμός δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα πάντα βέβαια, ωστόσο για οικονομία λόγου θα τον αποτυπώσω στην πιο συμπυκνωμένη του μορφή, όπως ορίζεται άλλωστε και από τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (ICF), και στη συνέχεια της συζήτησης μας θα κάνουμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις, όπου χρειάζεται.

Λοιπόν, το Coaching ορίζεται ως «η συνεργασία ανάμεσα στον coach και τον πελάτη( coachee), σε μία προκλητική διαδικασία σκέψης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τον πελάτη να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό του τομέα». Το Coaching είναι μία εμπειρία σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, με τον Coach να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και υπεύθυνος για το πλαίσιο και τη μεθοδολογία και τον Coachee, εφόσον είναι καλά ενημερωμένος γι αυτό το πλαίσιο, να φέρνει την ατζέντα μέσω της οποίας επιζητά ίσως κάποια λύση, διερεύνηση, διαφώτιση, ενδυνάμωση, αλλαγή. Ο Coach είναι ο διευκολυντής σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Πότε και γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό; Ποιος ο σκοπός σου; Πόσο καιρό είσαι στο χώρο αυτό;

Η ενασχόλησή μου με το coaching ξεκίνησε το 2016, όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι είχαν κλείσει κάποιοι κύκλοι στη ζωή μου και μου έλειπε ο ενθουσιασμός του νέου, της ανακάλυψης, της εξερεύνησης αλλά και της προσωπικής ανάπτυξης. Είχα εγκλωβιστεί κι εγώ στα στενά όρια του comfort zone, όπως συνηθίζουμε να λέμε την καθημερινότητα που επαναλαμβάνεται με απόλυτη ακρίβεια και στην παραμικρή της λεπτομέρεια και βρισκόμαστε σε auto pilot. Αυτό με έπνιγε. Με τρομοκρατούσε η σκέψη να συνεχίσω να κάνω ό,τι ήξερα να κάνω μέχρι τότε πολύ καλά, παραμένοντας στην ασφάλεια που προσφέρει το γνώριμο και το οικείο.

Ως εκπαιδευτικός αντλώ μεγάλη ευχαρίστηση από τη δυνατότητα που έχω να σμιλεύω προσωπικότητες και χαρακτήρες μέσα από τη γνώση. Με το Coaching αυτή η δυνατότητα επεκτάθηκε, διευρύνθηκε, η χαρά πολλαπλασιάστηκε, όχι μόνο γιατί έχει εμπλουτιστεί και έχει αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας μου, αλλά και γιατί με τις συνεδρίες, τα σεμινάρια και τις ομιλίες που κάνω νιώθω τεράστια πληρότητα να υποστηρίζω ανθρώπους να βρουν νόημα στη ζωή τους με το να τους βοηθάω να πετύχουν αυτό που επιθυμούν.

Απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους που στερούνται αποφασιστικότητας στην καθημερινότητά τους;

Όχι μόνο! Το coaching σε μια πρόταση είναι ανάπτυξη , αλλαγή και βελτίωση. Εφαρμόζεται σε όσους ενδιαφέρονται για προσωπική ανάπτυξη, οικοδόμηση οράματος, στοχοθεσία, αύξηση επιδόσεων, επίλυση προβλημάτων ή λήψη αποφάσεων. Είναι για όσους είναι προσανατολισμένοι στη δράση και το μέλλον, για όσους χρειάζονται βοήθεια να σχεδιάσουν ένα πλάνο επίτευξης στόχων με συνεχή υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωσή του. Με άλλα λόγια το coaching αφορά όλους αυτούς που επιθυμούν να μετακινηθούν από το σημείο που βρίσκονται και δεν είναι ικανοποιημένοι, στο σημείο που θέλουν να πάνε. Το coaching είναι κίνηση προς τα εμπρός, είναι συνυφασμένο με την ίδια την έννοια της ζωής, όπου όλα αλλάζουν και μεταβάλλονται. Με αυτήν την έννοια μάς αφορά όλους και υποστηρίζει όλους τους ανθρώπους να κινηθούν αποτελεσματικά προς την αυτοπραγμάτωσή τους.

Ποια είναι η διαφορά μιας συνεδρίας life coaching και μιας συνεδρίας σε ψυχολόγο;

Υπάρχουν σαφώς διαφορές, αλλά και ομοιότητες. Οι διαφορές εντοπίζονται πρώτον, στο ότι το Coaching εστιάζει στο μέλλον, ενώ η Ψυχοθεραπεία στο παρελθόν. Το παρελθόν στο coaching μας ενδιαφέρει μόνο ως πηγή γνώσης και εμπειρίας όπου θα εντοπιστούν λύσεις, θα αναγνωριστούν επιτεύγματα ή θα ενεργοποιηθούν οι εσωτερικοί πόροι του πελάτη, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά στο μέλλον και όχι για επούλωση τραυμάτων. Δεύτερον, το Coaching καλλιεργεί δεξιότητες , ενώ η ψυχοθεραπεία αποκαθιστά προβλήματα.

Το Coaching είναι μία βραχεία παρέμβαση και συνεργασία, ενώ η Ψυχοθεραπεία είναι μακροχρόνια. Στο Coaching έχουμε πελάτες, ενώ στην ψυχοθεραπεία ασθενείς. Στο Coaching επιλέγονται στόχοι που οδηγούν σε δράσεις, στην Ψυχοθεραπεία γίνονται διαγνώσεις και καταλήγουν σε θεραπεία.

Ομοιότητες υπάρχουν σε ότι αφορά τεχνικές, εργαλεία και δεξιότητες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και είναι κοινά και στην ψυχοθεραπεία, όπως π.χ η δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης που είναι η τέχνη να αφουγκράζεται ο coach σε βάθος τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα του πελάτη. Η δεξιότητα αυτή δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος όπου εφαρμόζεται η τεχνική των δυναμικών ερωτήσεων, επίσης κοινή με την ψυχοθεραπεία, μέσω των οποίων δημιουργούνται επιγνώσεις και δύνανται να μετακινήσουν νοητικά και ψυχοσυναισθηματικά τον πελάτη.

Μία άλλη κοινή τεχνική είναι η ανατροφοδότηση μέσω της οποίας ο Coach “καθρεφτίζει” πεποιθήσεις, αξίες, ιδέες, συναισθήματα του Coachee με στόχο να δημιουργήσει επίγνωση και να αναπτύξει συνειδητότητα στις βαθύτερες πτυχές του εαυτού του. Τέλος, κοινή τεχνική στο Coaching και την Ψυχοθεραπεία αποτελεί η τεχνική της αναπλαισίωσης, μέσω της οποίας γίνεται ανασημασιοδότηση μίας αρνητικής εμπειρίας του coachee, αλλάζει δηλαδή τον τρόπο που σκέφτεται ένα γεγονός από το παρελθόν, δημιουργείται μια νέα περιγραφή και αναδεικνύεται ένα νέο πλαίσιο μέσω του οποίου η εμπειρία θα αποκτήσει ένα νέο νόημα πιο θετικό. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές διαφορές και ομοιότητες σε σχέση με μία συνεδρία στον ψυχολόγο ή τον ψυχοθεραπευτή.

Τι μπορεί να προσφέρει το life coaching σε κάποιον που θέλει να βρει τον εαυτό του; Είναι μέσο προσωπικής ανάπτυξης;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, το coaching είναι με δύο λόγια, ανάπτυξη, αλλαγή και βελτίωση. Διέπεται από την πίστη στην έμφυτη τάση των ανθρώπων για θετική ανάπτυξη και εξέλιξη. Το Coaching είναι το όχημα που τον συνοδεύει σε αυτή τη διαδρομή της αυτοολοκλήρωσης, τον οδηγεί στην αυτοανακάλυψη, τον ενδυναμώνει και τον βοηθά να έρθει σε επαφή με τα θετικά του συναισθήματα ώστε να ενεργοποιηθεί. Το Coaching βασίζεται στη ανάπτυξη της συνειδητότητας, της αυτεπίγνωσης και της υπευθυνότητας και ενθαρρύνει τον πελάτη να αναλάβει το πηδάλιο της ζωής του. Η αυτογνωσία αποτελεί αφετηρία και προϋπόθεση στο coaching. Δεν μπορείς να μιλάς για προσωπική εξέλιξη και αυτοπραγμάτωση εάν δεν γνωρίζεις ποιος είσαι. Αυτές οι δύο διαδικασίες είναι αλληλένδετες και αυτή τη στιγμή το Coaching αποτελεί μια από τις πιο έγκυρες μεθοδολογίες και πρακτικές που υπηρετούν τον πελάτη στο ταξίδι της αυτοανακάλυψης και της αυτοπραγμάτωσης. Σε αυτό το ταξίδι η προσωπική ανάπτυξη είναι φυσική συνέπεια.

Coaching εφ’ όλης της ύλης

Ποιος είναι ο πιο συχνός λόγος που οι άνθρωποι καταφεύγουν σε σένα;

Κυρίως αναζητούν τη συνδρομή μου σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης, σε καταστάσεις αδιεξόδου, προσωπικών διλλημάτων, διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτων ή όταν διαπιστώνουν στασιμότητα και δεν ξέρουν πώς να προχωρήσουν στην επόμενη φάση της ζωής τους. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημάνω ότι ο Coach κοιτάει τον πελάτη ολιστικά , ως μέρος δηλαδή διαφόρων συστημάτων μέσα στα οποία λειτουργεί και δραστηριοποιείται. Κάθε αλλαγή ή απόφαση εξετάζεται υπό το πρίσμα των επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει σε άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής του, που σημαίνει ότι μία αλλαγή, απόφαση ή επιλογή μπορεί επιφανειακά να φαίνεται καλή, αλλά μία όμως ενδελεχέστερη εξέταση στο αντίκτυπο στην υπόλοιπη ζωή του και στην πιθανή διατάραξη των ισορροπιών, μπορεί να την ακυρώσει ή να την μεταβάλει. Ο Coach, αφού αποσαφηνιστεί ο στόχος, ενθαρρύνει και προσκαλεί τον coachee να σκεφτεί αυτό το αντίκτυπο. Και αυτό είναι φυσικά ευθύνη του Coach. Δεν έχει νόημα να φτιάξουμε ένα πράγμα και να χαλάσουμε άλλα πέντε. Ένας επαγγελματίας coach οφείλει να το εξετάζει σχολαστικά σε συνεργασία πάντα με τον coachee με σεβασμό βέβαια στην ελεύθερη επιλογή και βούλησή του.

Πως προσεγγίζεις το θέμα για το οποίο έρχεται κάποιος σε σένα;

Η προσέγγιση επιλέγεται ανάλογα με το προφίλ του πελάτη. Ως επαγγελματίας Coach συνθέτω μοντέλα και τεχνικές και τα προσαρμόζω στο μαθησιακό του στυλ το οποίο είναι μοναδικό για τον καθένα. Σκοπός μου είναι να πετύχω μία βαθύτερη ανθρώπινη επικοινωνία, να ενθαρρύνω την αφήγηση του Coachee, να προκαλέσω τη σκέψη του, να ενισχύσω την παραγωγή ιδεών του, έως ότου και οι δύο αντιληφθούμε ότι φτάσαμε στον τερματικό σταθμό. Το coaching είναι μια δυναμική μορφή αλληλεπίδρασης που ενισχύει τη μάθηση. Τα μοντέλα και οι τεχνικές μπορεί μεν να διευκολύνουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τα αναδείξουμε σε πρωταγωνιστές. Στο Coaching σκεφτόμαστε, προκαλούμε τις πεποιθήσεις μας δημιουργούμε, δοκιμάζουμε νέες συμπεριφορές και ιδέες, δεν καταναλώνουμε συνταγές. Σκεφτόμαστε, στοχοθετούμε, σχεδιάζουμε , πράττουμε. Και αυτό ακριβώς κάνω στις συνεδρίες μου.

Τι είναι o Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός και πώς βοηθάει;

Ο Νευρογλωσσικός προγραμματισμός θεωρείται η τέχνη της υπεροχής, καθώς οι ιδρυτές της μοντελοποίησαν πετυχημένους ανθρώπους και διδάσκουν τον τρόπο που καταφέρνουν άριστα αποτελέσματα. Είναι μια προσέγγιση που παρακολουθεί τη διαδρομή ανάμεσα στο μυαλό μας και την τελική συμπεριφορά μας, δηλαδή αρχικά από το εξωτερικό ερέθισμα που λαμβάνεται από το νευρικό μας σύστημα μέσω των αισθήσεών μας, τη νοηματοδότησή του μέσω της γλώσσας, τη δημιουργία σκέψης, συναισθήματος, σωματικής έκφρασης και συμπεριφοράς.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) με τις τεχνικές του, μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε κατά τη διαδρομή αυτή το δυσλειτουργικό μας μέρος, να αναγνωρίσουμε τον τρόπο σκέψης μας και τον τρόπο που λειτουργούμε, να επέμβουμε εκεί που χρειάζεται, να επαναπρογραμματιστούμε και να φέρουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, εξού και ο όρος Προγραμματισμός.

Εκτός λοιπόν ότι βοηθάει να αναγνωρίσουμε το δικό μας τρόπο σκέψης, βοηθάει να κατανοήσουμε και τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι, τις αξίες τους, τις περιοριστικές τους πεποιθήσεις, τον τρόπο λήψης αποφάσεών τους και των κριτηρίων επιλογής τους. Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός είναι εξαιρετικό εργαλείο στη διαπραγμάτευση, στην επίτευξη συμφωνιών, στην αποτελεσματική διαχείριση άγχους και φοβιών και γενικώς δύσκολων καταστάσεων. Επίσης, ως προσέγγιση επικοινωνίας, το NLP, μπορεί να δημιουργήσει άμεση και γρήγορη επαφή μεταξύ των ανθρώπων, πετυχαίνοντας συνδεσιμότητα και θετικό κλίμα αποδοχής. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι βοηθάει στον καθορισμό σαφών και καλοσχηματισμένων στόχων με μεγάλη επιτυχία ως προς την επίτευξή τους.

Προσωπικά, χρησιμοποιώ πολλές τεχνικές του NLP στις συνεδρίες Coaching με τους πελάτες μου, τις βρίσκω πολύ χρήσιμες και τις αξιοποιώ με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στη συνεδρία.

Η καραντίνα πιστεύεις μας επηρέασε;

Φυσικά, με πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα. Κατ΄αρχάς τα δεδομένα μας έπαψαν πια να αποτελούν δεδομένα . Είναι τώρα που συνειδητοποιήσαμε ότι στη ζωή υπάρχουν απρόοπτα γεγονότα, εξωτερικές συνθήκες που μας επιβάλλονται, δυσμενείς καταστάσεις και ανατροπές, που δεν ελέγχουμε. Είμαστε, κακά τα ψέματα, μια τυχερή γενιά, δεν ζήσαμε πολέμους, και ακραίες κακουχίες, δεν βιώσαμε πείνα και άμεση απειλή της ζωής μας, ζήσαμε χρόνια ευημερίας και αφθονίας, το πρόβλημα είναι ότι πιστέψαμε ότι το όνειρο θα κρατήσει για πάντα. Δεν προετοιμαστήκαμε, δεν αναπτύξαμε δεξιότητες, εφησυχάσαμε και όλο αυτό μας αιφνιδίασε και μας παρέλυσε. Η καραντίνα ήταν μια αφορμή και ευκαιρία ταυτόχρονα, να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας, να οδηγηθούμε στην αυτοανακάλυψή μας, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να αποκτήσουμε επίγνωση των δυνατών μας σημείων και να γίνουμε πιο επινοητικοί και δημιουργικοί με αυτά. Νομίζω ήταν ένα μεγάλο μάθημα και θα πρέπει αυτή τη γνώση πλέον να την αξιοποιήσουμε σοφά από δω και πέρα.

Είναι το life coaching μια νέα τάση εποχής;

Δεν θα έλεγα ότι είναι η νέα τάση με την έννοια της μόδας, διότι η μόδες περνούν και το coaching βασίζεται στην έρευνα και την τεκμηρίωση αρθρώνοντας έναν έγκυρο επιστημονικό λόγο. Θα έλεγα ότι το coaching αυτή τη στιγμή αποτελεί τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης όλων αυτών που βιώνουμε. Απαντά αποτελεσματικά στην αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα των καιρών μας. Η αυξανόμενη δημοφιλία του όμως στις μέρες μας οφείλεται επίσης και στο ότι έχει ανοίξει συζητήσεις και αναζητά λύσεις για ζωτικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, που αγγίζουν όλες τις πτυχές της επαγγελματικής, κοινωνικής και προσωπικής ζωής .

Σε μια εποχή που όλα είναι ρευστά και αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η συμβολή του coaching στη διαδικασία βοήθειας και υποστήριξης του ατόμου να προσαρμοστεί, να ελιχθεί και να βιώσει τη ζωή που επιθυμεί, είναι πολύτιμη, και ο ρόλος του coach ως σύμμαχου, υποστηρικτή, και προασπιστή της επιτυχίας αυτής είναι κορυφαίος και αναντικατάστατος.

Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει όποιος συνεργαστεί με έναν coach;

Αναρίθμητα, με μια λέξη!! Πέρα από αυτά που ήδη ανέφερα, όπου το coaching βιώνεται ως μία διαδικασία που ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη, τη βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων, την απόδοση και την αλλαγή, θέλω να εστιάσω την προσοχή και σε ένα άλλο όφελος και αυτό είναι η εκπαίδευση στην αυτόνομη μάθηση. Δηλαδή, για να γίνω πιο σαφής, το άτομο που εισέρχεται στη διαδικασία coaching μαθαίνει , από ένα σημείο και ύστερα, πως να μαθαίνει, το μυεί σε ένα καινούριο “mindset”, όπου μπορεί να βρίσκει μόνος του πια λύσεις και διεξόδους στα προβλήματά του. Γίνεται αυτόνομος με άλλα λόγια, επινοητικός και δημιουργικός , μαθαίνει να σκέφτεται και να χειρίζεται μόνος του τις υποθέσεις του, να παρακάμπτει εμπόδια, να ελίσσεται και να μετουσιώνει το αρνητικό σε θετικό. Το coaching έχει μεταμορφωτική επίδραση. ‘Απαξ και το βιώσεις ως εμπειρία, σε μετασχηματίζει από προνύμφη σε πεταλούδα. Η αλλαγή είναι μόνιμη και δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω στο κουκούλι. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Το coaching στοχεύει στη μόνιμη θετική αλλαγή στον τρόπο σκέψης του πελάτη και όχι στην προσωρινή με επιπόλαιες συμβουλές και συνταγές επιτυχίας που προσδίδουν μια πρόσκαιρη ικανοποίηση ίσως ,αλλά χωρίς μέλλον.

Πως επιλέγει και πώς ξεχωρίζει κάποιος έναν επαγγελματία coach;

Πολύ σημαντική ερώτηση και ευχαριστώ πολύ για τη ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει μια έντονη κακοποίηση του όρου coach. To ακούμε παντού και το βλέπουμε παντού. Δεν είναι όμως coaches όλοι αυτοί που λένε ότι είναι, απλά χρησιμοποιούν τον όρο λόγω δημοφιλίας ή για να προσδώσουν στον εαυτό τους μία ταυτότητα. Επίσης, δεν είναι γκουρού, αυθεντία ή κάτοχος μυστικής γνώσης, συνταγών επιτυχίας, όπως επιδιώκουν να παρουσιάζονται, όσοι δεν είναι επαγγελματίες, οπότε χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Όπως όταν αναζητάμε έναν καλό γιατρό, χρειάζεται να ενημερωθούμε και να κάνουμε την απαραίτητη έρευνα για να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα και συνεπώς το αποτέλεσμα, έτσι πρέπει να κάνουμε κι όταν αναζητάμε τον επαγγελματία coach. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να ελέγχει κανείς την εκπαίδευση και την εμπειρία του coach ως απαραίτητα κριτήρια που διασφαλίζουν τη χρήση των coaching δεξιοτήτων. Αυτή τη στιγμή οι τρεις πιο διαδεδομένοι σύλλογοι είναι το International Coaching Federation (ICF), το Association for Coaching (AC), και το European Mentoring & Coaching Council (EMCC), που πιστοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματίες. Η εκπαίδευση, η εμπειρία και η εποπτεία οδηγούν σε Ατομική Διαπίστευση από τους συγκεκριμένους συλλόγους, η οποία αποτελεί άλλο ένα κριτήριο επιπρόσθετης εγγύησης ότι ο coach ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας, συμπεριφοράς και ηθικής. Άρα, καλό είναι να προσέχουμε και να ελέγχουμε σε ποιον απευθυνόμαστε, καθώς οι περισσότεροι που παρέχουν υπηρεσίες coaching δεν έχουν ούτε διαπιστεύσεις, ούτε καν σπουδές, παρέχοντας πρόχειρες συμβουλές λαϊκής ψυχολογίας ή εκπαιδεύσεις κάτω από τον μανδύα του coaching.

Ποιος ο ρόλος της αγάπης στο life coaching;

Νομίζω ότι η αγάπη είναι το βασικό συστατικό για οποιαδήποτε πετυχημένη ανθρώπινη ενέργεια, από την πιο ασήμαντη έως την πιο σημαντική. Τι θέλω να πω με αυτό; Για σκεφτείτε, ακόμη κι ένα φαγητό απλό, καθημερινό, που το έχουμε μαγειρέψει άπειρες φορές, όταν γίνεται βιαστικά και χωρίς αγάπη, καταλήγει μία αποτυχία, αντιθέτως, μπορεί να προσπαθήσουμε κάτι πιο πολύπλοκο και για πρώτη φορά και επειδή θα το κάνουμε με αγάπη, φροντίδα και αφοσίωση, να βγει τέλειο, σαν να το μαγειρεύουμε κάθε μέρα. Εμένα προσωπικά μου συμβαίνει πολλές φορές και δυστυχώς δεν μπορώ να ξεγελάσω κανέναν!! Ομοίως συμβαίνει και στο coaching, η αγάπη παίζει πρωτεύοντα ρόλο για το αποτέλεσμα της συνεδρίας. Χρειάζεται να έχεις αγάπη για τον άνθρωπο απέναντί σου, να επιδεικνύεις κατανόηση, ενσυναίσθηση και αποδοχή, αλλιώς πώς μπορείς να βοηθήσεις κάποιον να πετύχει, να βελτιωθεί; Πώς μπορείς να τον κάνεις να σου ανοιχτεί και να μοιραστεί την ιστορία του, τις σκέψεις του, τα ενδότερα και απόκρυφα της ψυχής του; Γι’ αυτό άλλωστε θα επιλέξει να έρθει σε εμένα και όχι στον φίλο ή την οικογένεια, όπως θα ήταν το φυσιολογικό, γιατί δεν θα κριτικάρω, δεν θα αποδοκιμάσω, δεν θα χλευάσω ή θα υποτιμήσω, απεναντίας θα αγκαλιάσω, θα αποδεχτώ και κυρίως θα ακούσω με πολλή προσοχή το αφήγημά του. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι ο coach έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει πολλή δουλειά με τον ίδιο του τον εαυτό, έχει νικήσει τους δαίμονές του, έχει αγαπήσει πρώτα τον εαυτό του και έχει καταφέρει να είναι συμπονετικός, συγχωρητικός και μη επικριτικός πρώτα με τον ίδιο. Έτσι λοιπόν η αγάπη αφορά και τον coach και κατ΄ επέκταση τον coachee.

Πώς αποφασίζεις πότε τελειώνουν οι συνεδρίες και πόσες χρειάζονται για να δούμε την αλλαγή;

Το coaching είναι υπηρεσία και ως υπηρεσία χρειάζεται σαφή δομή και οριοθέτηση για να έχει αποτέλεσμα. Η συνεδρία λειτουργεί σε συντεταγμένο και ασφαλές πλαίσιο και αυτό το διασφαλίζει το coaching συμβόλαιο μέσω του οποίου διαμορφώνονται και καθορίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για να υπάρξει το Coaching. Στο πλαίσιο αυτού του συμβολαίου λοιπόν οριοθετούνται οι ρόλοι, οι υποχρεώσεις, οι δεσμεύσεις, οι προσδοκίες των μερών, επιλύονται απορίες, αλλά επίσης Coach και πελάτης συμφωνούν στο χρονοδιάγραμμα των συνεδριών, το κόστος, τους όρους ακύρωσης και τον αναμενόμενο χρόνο. Γενικώς, οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε συμφωνημένες μέρες και ώρες και έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Στην αρχή προτείνεται εβδομαδιαία συνάντηση για να χτιστεί η σχέση και να δημιουργηθεί η δέσμευση, διάρκειας πενήντα ή εξήντα λεπτών, στην πορεία εφόσον ικανοποιηθούν οι πρωταρχικοί στόχοι αραιώνουν οι συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, έως ότου παύσουν ολοκληρωτικά. Όπως και να έχει, η συχνότητα, η διάρκεια και όλα αυτά που προανέφερα αποφασίζονται από κοινού, μεταξύ coach και πελάτη, με τη υπογραφή του coaching συμβολαίου, με το οποίο εγκαθίσταται και η συνεργασία.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία για ένα πετυχημένο life coaching;

Θα έλεγα ότι το βασικό στοιχείο είναι να γίνει σωστή συνεδρία. Χωρίς σωστή συνεδρία, δεν χτίζεται σωστή coaching σχέση, χωρίς σωστή coaching σχέση, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και άρα δέσμευση και χωρίς δέσμευση, δεν υπάρχει coaching!!! Και αυτές τις συνθήκες μπορεί να τις εξασφαλίσει μόνο ένας καταρτισμένος κι έμπειρος coach. O επαγγελματίας coach!!

Πιστεύεις ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε είναι τόσο δύσκολο να βρούμε τον εαυτό μας;

Προσωπική μου αίσθηση, αλλά και αυτό που εισπράττω από τις συνεδρίες με τους ανθρώπους που συναντώ είναι ότι όσο “ εξελισσόμαστε”, τόσο απομακρυνόμαστε τελικά από τον εαυτό μας! Ναι, υπάρχει ένα σοβαρό τίμημα!! Υπάρχει πολλή μοναξιά κι αυτό αποτυπώνεται στις συνεδρίες που κάνω με τα θέματα που έρχονται. Περίεργο δεν είναι στην εποχή μας; Η ψηφιακή εποχή μας έχει διευκολύνει σε άπειρα πράγματα, αλλά από την άλλη μάς έχει “κλέψει” κι ένα κομμάτι της πραγματικής μας ζωής. Το γεγονός ότι περνάμε τον περισσότερο χρόνο σκυμμένοι πάνω σε ένα πληκτρολόγιο, κρυφοκοιτάζοντας τις ζωές άλλων, αλλά όχι τη δική μας, μάς έχει τραβήξει την εστίασή μας από τον εαυτό μας σε πράγματα που πραγματικά δεν έχουν καμία αξία. Ζούμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας βυθισμένοι σε μία εικονική πραγματικότητα που αντιγράφεται, μοιράζεται και σβήνεται πολύ εύκολα. Τα έξυπνα κινητά, οι έξυπνες εφαρμογές, τα έξυπνα ρολόγια μας έχουν ρουφήξει στην κυριολεξία το χρόνο που κάποτε δίναμε στους συντρόφους μας, στις οικογένειές μας , στους φίλους μας και τελικά σε εμάς τους ίδιους!! Αφιερώνουμε άφθονο χρόνο να σχολιάζουμε πάνω στις σκέψεις και στους προβληματισμούς των άλλων, και δεν αφιερώνουμε χρόνο να προσέξουμε τις δικές μας σκέψεις!!Είμαστε περισσότερο κοινωνικοί, αλλά λιγότερο συνδεδεμένοι και με τους άλλους και με τον εαυτό μας!! Αυτό, έχει σοβαρές επιπτώσεις και θα τις δούμε τα επόμενα χρόνια, με την εκδήλωση περισσότερων ψυχικών ασθενειών, αν δεν καταφέρουμε να το ελέγξουμε. Αναγνωρίζω τα οφέλη της σύγχρονης εποχής μας, αλλά χρειάζεται κι ένα προσωπικό μέτρο ,για να μη μας καταπιεί και χαθούμε στη μαύρη τρύπα της ψηφιακής σκιάς!! Μεσότητα, έλεγε ο Αριστοτέλης!!

Θεωρείς πως ο άνθρωπος έχει προβλήματα γιατί απλώς δεν τα διαχειρίζεται σωστά; Εξαρτώνται όλα από εμάς; Οι απαντήσεις όντως βρίσκονται μέσα μας;

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να πω ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχουν προβλήματα. Η εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας είναι συνυφασμένη με τις αντιξοότητες και τα προβλήματα, άρα είναι ουτοπικό να φανταζόμαστε μία ζωή δίχως αυτά. Η διαφορά όντως έγκειται κατά πολύ στον τρόπο διαχείρισης αυτών των προβλημάτων, που εξαρτάται από τη συγκεκριμένη νοοτροπία που αναπτύσσουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Οι πεποιθήσεις μας, οι αξίες μας, τα βιώματά μας, οι εμπειρίες μας, η εκπαίδευσή μας, το περιβάλλον μας, ο τρόπος που μεγαλώσαμε, αποτελούν τα φίλτρα μας σε κάθε τι εξωτερικό που μας συμβαίνει. Το ίδιο γεγονός, μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα για τον καθένα. Την ευθύνη για το νόημα την έχουμε καθαρά εμείς οι ίδιοι. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που κατάφεραν π.χ να βγουν ζωντανοί από το Άουσβιτς και διέγραψαν λαμπρή πορεία στη συνέχεια , όπως ο Ψυχολόγος Βίκτωρ Φρανκλίν, και υπάρχουν άλλοι, που ένας οικογενειακός χωρισμός αποτέλεσε αιτία μόνιμης δυστυχίας. Είναι ως επί το πλείστον θέμα νοηματοδότησης και ερμηνειών που κάνουμε σε ότι μας συμβαίνει και αν και δεν είμαστε υπεύθυνοι γι αυτό που μας συμβαίνει, έχουμε όμως την απόλυτη ευθύνη για τον τρόπο που αντιδράμε και το διαχειριζόμαστε, για να απαντήσω και στο ερώτημα. Το coaching λοιπόν, συμβάλλει καθοριστικά και βοηθάει όλα αυτά τα άτομα που εγκλωβίζονται σε έναν δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης και διαχείρισης προβλημάτων . Τους εγκαθιστά, θα μπορούσα να πω, τη θετικότητα και τους αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους. Και για να απαντήσω και στο τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει κάποιος πιο ειδικός πλην του ίδιου μας του εαυτού για ένα δικό μας θέμα; Αυτή λοιπόν είναι μια βασική παραδοχή του Coaching και σε μια συνεδρία ο coachee θεωρείται ο ειδικός. Ο coach διευκολύνει, ενδυναμώνει, και φωτίζει όλα αυτά τα σημεία που έχουν διαφύγει της προσοχής του coachee, έτσι ώστε να ξεπεράσει ευκολότερα, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα μικρές ή μεγάλες κρίσεις στη ζωή του!!

Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και πέρα από τα κοινωνικά πρότυπα; H ευτυχία είναι μέσα μας ή είναι αυτά που έχουμε γύρω μας;

Τα κοινωνικά πρότυπα είναι μεγάλη παγίδα και ταυτόχρονα εμπόδιο για την ευτυχία μας, καθώς εγκλωβιζόμαστε σε μια ατέρμονη προσπάθεια να ταιριάξουμε σε αυτό που είναι κοινωνικά αρεστό και αποδεκτό. Γι αυτό άλλωστε οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα social media αυξάνουν εν τέλει τα ποσοστά δυστυχίας μας, καθώς μπαίνουμε στον πειρασμό να συγκρινόμαστε με άλλους για να μετρήσουμε τα επίπεδα της δικής μας ευτυχίας. Αν για παράδειγμα βλέπουμε άτομα που ποστάρουν συνέχεια εικόνες που διασκεδάζουν, κάνουν διακοπές, ταξιδεύουν και όπου σταθούν και όπου βρεθούν επιδεικνύουν τον ακριβό και γεμάτο ικανοποίηση τρόπο ζωής τους, τότε αυτομάτως μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε πόσο μίζερη μπορεί να είναι η δική μας ζωή, που μπορεί να μην έχει τίποτα από όλα αυτά. Αρκεί όμως να σκεφτούμε ότι μια φωτογραφία, ένα στιγμιαίο γέλιο δεν αποτυπώνει το σύνολο της αλήθειας. Με άλλα λόγια, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά που βλέπουμε είναι σκόρπιες εικόνες και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και την ευτυχία μας. Τώρα σε ότι αφορά το ερώτημα, πού βρίσκεται η ευτυχία, το οποίο και αφορά ένα από τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά ερωτήματα της ανθρωπότητας, θα έλεγα ότι έχουν δοθεί ποικίλες απαντήσεις, επηρεασμένες άλλοτε από το δυτικό και άλλοτε από τον ανατολικό πολιτισμό. Προσωπικά, ενστερνίζομαι την άποψη ότι το κυνήγι της ευτυχίας που στηρίζεται σε αποκτήματα και στην ικανοποίηση συνθηκών, για τη διασφάλιση των οποίων δεν μπορούμε να ασκήσουμε κανένα έλεγχο, είναι μάταιο και μας καταδικάζει στη δυστυχία. Μοιάζει όπως ο σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Αντιθέτως, η γνώση των εσωτερικών μας συντεταγμένων, θετικών και αρνητικών, η γνωριμία με τον εσώτερο αυθεντικό εαυτό μας, η αναγνώριση των θετικών χαρακτηριστικών μας, το αίσθημα της ευγνωμοσύνης γι αυτά που ήδη έχουμε και η χρησιμοποίηση όλων αυτών για την εύρεση νοήματος και σκοπού στη ζωή μας, μπορεί να μας προσδώσει απεριόριστη ικανοποίηση και κυρίως το αίσθημα πληρότητας και μιας γεμάτης ευτυχισμένης ζωής.

Ποια είναι η αγαπημένη σου φράση που λες συχνά;

“Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, αλλά σχεδιασμού” . Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη και με κινητοποιεί, όταν τη σκέφτομαι!!

Σε σχέση με αυτό, διάβαζα κάπου τελευταία, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, είναι εντυπωσιακό, λέει, με πόση λεπτομέρεια σχεδιάζουν οι άνθρωποι τις διακοπές τους, αλλά αρνούνται να το κάνουν για την ίδια τους τη ζωή! Συγκλονιστικό άμα το σκεφτεί κανείς!

Ποια συμβουλή θα έδινες;

Ένας Coach δεν δίνει ποτέ συμβουλές!!!

Σας ευχαριστώ πολύ, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω γι αυτό που αγαπώ και να μοιραστώ τις απόψεις μου με εσάς και το κοινό σας!

  • Έλενα Κοτροκόη
  • Associate Certified Coach, ICF, ACC , BA
  • NLP Practitioner, ABNLP
0 0 votes
Article Rating
Παρακολούθησε τις απαντήσεις
Ενημέρωσε με για
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments