Υγεία

Η Ιλαρά Επανήλθε;

Η ιλαρά εμφανίζει μεγάλη μεταδοτικότητα. Η μετάδοση γίνεται 4 ημέρες πριν την έκθεση του εξανθήματος έως 4 ημέρες μετά. Το μέγιστο της μετάδοσης τοποθετείται από την έναρξη του πρόδρομου σταδίου έως και 4 ημέρες μετά