Ανάσταση…μια πράξη άπειρης αγάπης…

Ανάσταση...μια πράξη άπειρης αγάπης...

Άπειρη και απροσδιόριστη στο μέγεθος της, μυστηριακή και απόκρυφη στην έκφραση της, άχρονη και α-χωρη στα χαρακτηριστικά της, ερωτική και εκστατική στην εκδήλωση της είναι η αγάπη του Θεού για τον κόσμο μας .  Όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «ο Θεός Αγάπη εστί» και η αγάπη αυτή είναι ακατανόητη για τη γήινη αντιληπτικότητα μας, τόσο που αδυνατούμε να κατανοήσουμε την απόφαση του να στείλει τον Υιό του στον κόσμο μας για να μας σώσει και να τον δει να τον σταυρώνουν στον σταυρό των Ουρανών.

Γιατί ποιος άλλος άνθρωπος –Πατέρας θα μπορούσε να το κάνει αυτό?

Ποιος άλλος θα έβρισκε τη δύναμη να θυσιάσει το ίδιο του το παιδί για να σώσει όσες περισσότερες ψυχές μπορούσε?

Η ανθρώπινη αγάπη που νιώθουμε δεν φτάνει σε αυτό το βάθος, είναι περιορισμένη και ιδιοτελής.

Η επιλογή αυτή όμως είναι μια πράξη θείου έρωτος και ανείπωτης αγάπης του Πατέρα για κάθε ανθρωποψυχή δεκτική στην ερωτική και εσωτερική αυτή σχέση.

Πράξη κινητική και απευθύνουσα σε όλους εκείνους  που επιθυμούν και διψούν την θεία Χάρη του Ιησού Χριστού στη ζωή τους, την Κεχρισμένη με το Πυρ της άσβεστης αγάπης Του, το προερχόμενο από την πηγή της Δημιουργίας των Πάντων, το οποίο αναβλύζει ατέρμονα και αενάως και διαποτίζει όλα τα όντα.

Ο Υιός του Θεού, ο Λόγος Του, «σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν τοις ανθρώποις» και έγινε Υιός του Ανθρώπου, ίσος προς ίσους, ενεπνευσμένος με το Πάνσοφο Πνεύμα του Πατέρα.

Περιόρισε το Θεϊκό του Μεγαλείο, μίκρυνε το απερινόητο Μέγεθος του και υπάκουσε ταπεινά και αθόρυβα στο Άγιο Θέλημα του Πατρός Του. Υπέμεινε με αγάπη και σεβασμό τον χλευασμό, τα μαρτύρια, τον εξευτελισμό, τη σταύρωση για να Αναστηθεί Μεταμορφωμένος, Αναγεννημένος και Ένδοξος, λουσμένος από τη Θεία Χάρη και εμφυσημένος  από το Άγιο Πνεύμα.

Μια πράξη ανιδιοτελούς αγάπης του Πατέρα για τον κόσμο μας και για όλους τους υιούς του. Γι αυτό και έστειλε τον Μονογενή Υιό του σαν Λυτρωτή των Κόσμων και όχι σαν Κριτή του Ανθρώπου. Για να αφυπνίσει και να αναστήσει κάθε ψυχή που θα τον δεχτεί και θα πιστέψει σε Αυτόν.

Η ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού είναι μια πράξη συμβολική και συμφιλιωτική, μια πράξη αναγέννησης και εσωτερικής μεταμόρφωσης.

Μας οδηγεί στην νέκρωση των παθών, στην αποδυνάμωση του φόβου θανάτου, και στην μείωση ελέγχου του εγώ.

Μας παρακινεί να γίνουμε Άγιοι Κελευστές του Θεϊκού Θελήματος πάνω στην γη.

Μας απελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας και τη φυλακή των παθών μας.

Μας ενεργοποιεί  στο να ανοίξουμε τις καρδιές μας στον Ανεστημένο  Χριστό εντός μας, ο οποίος συναίνεσε να  σταυρωθεί  στον Σταυρό της  Ύλης και να αναστηθεί  για χάρη της ζώσας  Ύπαρξης, μέσω της συγχώρεσης και της προσφοράς.

Ουσιαστικά η Ανάσταση υποδηλώνει τη σχέση μας με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Αποτελεί την άρρηκτη ενοποίηση του πνεύματος και την ύλης, της ψυχής και του σώματος, του εαυτού και μη- εαυτού, της αλήθειας και της  πλάνης και όλων των αντιθέσεων που ορίζουν την ανθρώπινη φύση μας.

Είναι η εκδήλωση της ζωής πέρα και πάνω από τον θάνατο και η αναγεννημένη έκφραση του θεϊκού Λόγου σε κάθε ανθρώπινη ψυχή .

Το μήνυμα της Ανάστασης είναι η ολοκληρωτική αποδοχή και η ταύτιση του ανθρώπου με την επιθυμία της θέλησης του Θεού, μέσω της αγάπης για την αγάπη.

Είθε ο Ανεστημένος Χριστός να φωτίζει το νου και τη ψυχή μας…

0 0 votes
Article Rating
Παρακολούθησε τις απαντήσεις
Ενημέρωσε με για
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments